Αδειοδότηση Ξενοδοxείου

Καθώς πλέον έχοντας μπει ο ξενοδοχειακός κλάδος στο πλαίσιο της επαγγελματικής αναγνώρισης από όλους τους φορείς που σχετίζονται με την  τουριστική αγορά ιδιωτικού η δημόσιου φορέα, ως  βασικό στοιχείο για μια υγιούς επιτυχημένης ξενοδοχειακής επένδυσης πρέπει η διοίκησή του ξενοδοχείου να γνωρίζει να εφαρμόζει και να στηρίζεται  από τα κάτωθι:

 • Έμφαση στις υπηρεσίες παράλληλα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στις υψηλότερες κατηγορίες ξενοδοχείων, δίνει η υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων». Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το προηγούμενο σύστημα κατάταξης, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης.

Αποφάσεις:

 • Αριθμ. 216
  Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.
  Η υπουργός τουρισμού έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4276/2014 του Π.Δ. 43/2002 «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (Α ́ 43).
  2. Την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου συστήματος κατάταξης των ξενοδοχείων.
 • Επομένως με βάση την πολιτική που χαράζει πλέον η ευρωπαϊκή νομοθεσία ενδεχομένως θα πρέπει όλοι να μπούνε στο κομμάτι της εξυγίανσης κάποιων τμημάτων ή δωματίων ή ακόμα όλου του τουριστικού καταλύματος. Πλέον το νομικό πλαίσιο γίνεται πολύ αυστηρό αφού όποιος δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχει καταθέσει απειλείται με σφράγιση του ξενοδοχειακού καταλύματος σε επικείμενο έλεγχο που μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Εμείς σας προσφέρουμε από το τμήμα της Ηotel Succes solution μία καθαρά ωφέλιμη και κοστολογημένη  λύση που αναλογεί στο εκάστοτε ξενοδοχείο για να πραγματοποιήσετε τους στόχους που έχουμε θέσει, να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι είναι καλύτερο για εσάς μέσα από μία σειρά διαδικασιών  αυθεντικής αποτύπωσης του ξενοδοχείου την υφιστάμενη στιγμή. Έπειτα μπορούμε να μπούμε στην διαδικασία εξυγίανσης η ανόδου  που επιθυμείτε και είναι εφικτή μετά την αξιολόγηση μας, ως προς τα οικονομικά σας στοιχεία. Οι συνεργάτες μας θα σας πιστοποιήσουν στην κατηγορία την οποία θα έχουμε επιλέξει και θα είναι μέσα στο αρχικό στρατηγικό πλάνο για να μπορούμε να είμαστε κερδοφόροι και  πρωταγωνιστές στην καινούρια τουριστική αγορά που εξελίσσεται ραγδαία.

Υπουργική Απόφαση 216/2015 – ΦΕΚ 10/Β/9-1-2015

Return back to Κατασκευή

Return back to Home