Διαχείριση Ξενοδοχείου

Οι υπηρεσίες Operations της Hotel success εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας, μέσα από την εποπτεία κάθε ξενοδοχειακού τμήματος από την Hotel Success.

 • Οperation Manager
 • F & B Department
 • Κρατήσεις
 • Υποδοχή
 • F& B
 • Housekeeping
 • Meetings

Σύμφωνα με τα παρακάτω ολόκληρη η διαχείριση θα έχεις τους εξής πυλώνες:

 • Οργάνωση Εκπαίδευση Λειτουργικών Τμημάτων Κρατήσεις/Υποδοχή
  Food & Beverage Cost
 • Employee Meetings
 • House Keeping Cost, Οργάνωση Εκπαίδευση
 • Προμήθειες αξιολόγηση προμηθευτών.
 • Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ξενοδοχείου, Διάγραμμα ασφάλειας πελατών-προσωπικού.
 • Υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρότυπα μας.
 • Διαχείριση Ποιότητας.

Πολλές εταιρίες ξενοδοχειακής διαχείρισης θα δημιουργήσουν πρότυπα, τα οποία το προσωπικό σας δε θα μπορεί να ακολουθήσει, διότι η κάθε  εταιρία ξενοδοχειακής διαχείρισης  δε θα γνωρίζει τις φυσικές δυσκολίες της καθημερινότητας σας και του ξενοδοχείου σας. H θεωρία απέχει σημαντικά από την πράξη.

Από την άλλη πλευρά,  εταιρίες διαχείρισης κρατήσεων κινούνται πάντα με την τάση της αγοράς. Έτσι, σε μια δύσκολη συγκυρία, δυστυχώς εσείς και το ξενοδοχείο σας  θα μείνετε χωρίς κρατήσεις και αυτό διότι οι εταιρίες διαχείρισης κρατήσεων απευθύνονται στον μαζικό τουρισμό. Εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε πιστούς επαναλαμβανόμενους πελάτες.

Μια σύμβαση management ξενοδοχείου με εμάς, ουσιαστικά δεν σας κοστίζει τίποτα. Βασικός στόχος μας είναι η αύξηση της φήμης σας και των κερδών σας. Ουσιαστικά, εσείς μας πιστώνετε ώστε να αυξήσουμε  την εμπορική αξία του ακίνητου σας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, έπειτα την αύξηση της  απόδοση σας σε πραγματικό χρόνο σε οικονομικoύς δείκτες, πόρους, πιστούς πελάτες, πιστό προσωπικό. Η ανάπτυξη σας είναι ουσιαστικά η σύμβαση μαζί μας.

θα πάρουμε για εσάς από τις  σχολές διαχείρισης ξενοδοχείων τους επόμενους διαχειριστές τμημάτων, οι οποίοι θα ξεκινήσουν την εργασία τους με όραμα και συνεχή εκπαίδευση. Θα είναι όχι ακόμα μια γενιά πρακτικής, αλλά ίσως οι επόμενοι συνεργάτες μας και σίγουρα προσωπικό με γνώσεις και εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο. Μέσα από τα ξενοδοχειακά μας  σεμινάρια εκτός ωρών εργασίας γύρω από την ξενοδοχειακή, θα δοθεί πραγματική ώθηση και θα μπουν οι βάσεις, ώστε να ανταποκριθούν σε υψηλές απαιτήσεις.

Βέβαια, πάντα χρειαζόμαστε την δική σας παρουσία και την διαρκή επικοινωνία, ώστε η σχέση  που θα οικοδομήσουμε να έχει κεντρικό πυλώνα το όραμα, τη διαχείριση και τα άμεσα αποτελέσματα, μέσα από την πληροφορία.

 

Return back to Διαχείριση

Return back to Home