Έκδοση περιβαλλοντολογικών όρων για την κατασκευή / ανανέωση άδειας ξενοδοχείου

Πλέον ένα δεύτερο κομμάτι πολύ σοβαρό είναι η μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων για κάθε τουριστικό κατάλυμα. Εφόσον δεν υπάρχει η ανάλογη περιβαλλοντολογική μελέτη για το ανάλογο τουριστικό κατάλυμα δεν καθίσταται δυνατή η λειτουργία ενός καταλύματος  από την στιγμή λήξης του ΕΣΛ . Το νομοθετικό πλαίσιο πλέον είναι πολύ αυστηρό και δεύτερον διακόπτεται η λειτουργία αυτόματα γιατί χωρίς την περιβαλλοντολογική μελέτη δεν μπορεί να εκδοθεί η ανανέωση του σήματος του ΕΟΤ. Εμείς έχουμε την επιστημονική ομάδα να πραγματοποιήσουμε την μελέτη και να την καταθέσουμε στο ανάλογο τμήμα του υπουργείου με συνεχή παρακολούθηση για να είναι στο τραπέζι της διοίκησης του ξενοδοχείου στα χρονικά όρια που επιθυμούμε. Παρακάτω παρατίθενται τα βήματα

  • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  διαδικασία Α.Ε.Π.Ο. Διαδικασία ΠΠΔ
    εφόσον δεν χρειάζεται Α.Ε.Π.Ο.
  • Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας.

Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία παράλληλα θα σας πιστοποιούμε σε οργανισμούς για αύξηση της δημοτικότητας και προβολής σε πολλούς φορείς  με χωρίς ιδιαίτερο κόστος και ανταποδοτικό κέρδος, λόγου χάρη στον επίσημο πιστοποιημένο φορέα Green Key. Μην προβληματίζεστε για το οικονομικό. Θα αξιολογήσουμε τις ανάγκες σας μαζί και βήμα βήμα τα θέματα που χρήζουν σημαντικής σημασίας θα διεκπεραιώνονται και θα  ολοκληρώνονται στους χρόνους που πρέπει για να έχουμε τα απαραίτητα αποτελέσματα.  Στο τέλος της συνεργασίας θα έχετε μια ολοκληρωμένη κερδοφόρα επαγγελματική ξενοδοχειακή επιχείρηση  η οποία θα ναι στα πρότυπα ευρωπαϊκών προδιαγραφών χωρίς τον φόβο ανάκλησης σήματος προστίμων και bad name, αλλά ένα ισχυρό brand name στην τουριστική αγορά.

Return back to Κατασκευή

Return back to Home