Έκδοση περιβαλλοντολογικών όρων για την κατασκευή / ανανέωση άδειας ξενοδοχείου

Ένα δεύτερο κομμάτι που απαιτεί την προσοχή μας, είναι η μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων για κάθε τουριστικό κατάλυμα. Εφόσον δεν υπάρχει η ανάλογη περιβαλλοντολογική μελέτη για το ανάλογο τουριστικό κατάλυμα, δεν καθίσταται δυνατή η λειτουργία ενός καταλύματος  από την στιγμή λήξης του ΕΣΛ . Το νομοθετικό πλαίσιο πλέον είναι πολύ αυστηρό και διακόπτεται η λειτουργία αυτομάτως, γιατί χωρίς την περιβαλλοντολογική μελέτη δεν μπορεί να εκδοθεί η ανανέωση του σήματος του ΕΟΤ. Εμείς, έχοντας την επιστημονική ομάδα, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη μελέτη και να την καταθέσουμε στο ανάλογο τμήμα του υπουργείου, με συνεχή παρακολούθηση ώστε να είναι στο τραπέζι της διοίκησης του ξενοδοχείου στα χρονικά όρια που επιθυμούμε. Παρακάτω παρατίθενται τα βήματα :

  • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών -διαδικασία Α.Ε.Π.Ο – Διαδικασία ΠΠΔ,
    εφόσον δεν χρειάζεται Α.Ε.Π.Ο.
  • Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας.

Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα σας πιστοποιούμε παράλληλα σε διάφορους οργανισμούς, με κύριο σκοπό την αύξηση της δημοτικότητας και της προβολής σε πολλούς φορείς. (πχ. στον επίσημο και πιστοποιημένο φορέα Green Key.)

Και όλα αυτά, χωρίς ιδιαίτερο κόσμος και με ανταποδοτικό κέρδος.

Μην προβληματίζεστε για το οικονομικό κομμάτι. Θα αξιολογήσουμε μαζί τις ανάγκες σας, καθώς και τα ζητήματα υψίστης σημασίας, θα διεκπεραιώνονται και θα ολοκληρώνονται στους χρόνους που πρέπει, ώστε να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα.

Στο τέλος της συνεργασίας μας, θα έχετε μια ολοκληρωμένη και κερδοφόρα ξενοδοχειακή επιχείρηση,  η οποία θα πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έχοντας  ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό brand name στην τουριστική αγορά.

Return back to Κατασκευή

Return back to Home