Ανάλυση Τουριστικής Αγορά

Σημαντικό επίσης είναι να είμαστε κοντά στους μεγάλους ανταγωνιστές μας. Έτσι, θα επωφεληθούμε από τις προσπάθειες που κάνουν για να προωθήσουν τα δικά τους προϊόντα, δηλαδή από το marketing plan που εφαρμόζουν. Προσπαθούμε μέσα από συλλογικές προσπάθειες και διαφόρων στρατηγικών να κάνουμε την περιοχή μας σημείο αναφοράς. Προσδιορίζουμε την τοποθέτηση του ξενοδοχείου στον τουριστικό χάρτη. Θα βρούμε τους πρώτους σας πελάτες από άλλες αγορές. Αυτοί είναι που θα δικαιώσουν την αρχική μας ιδέα γιατί όντες πελάτες μας αποδεικνύουν ότι όντως υπήρχε κενό στην αγορά που καλύψαμε εμείς. Θα μείνουν ευχαριστημένοι, θα είναι αυτοί οι ίδιοι που θα σας φέρουν περισσότερους πελάτες.

Return back to Συμβουλευτική ξενοδοχείων

Return back to Home