Κόστος προσωπικού Ξενοδοχείου & Εξωτερικών Συνεργατών

  • Θα συντάξουμε αναλυτικά την μισθοδοσία του ανθρώπινου δυναμικού, επίσης και των εξωτερικών συνεργατών, όπως Companies, Kitchen Team Consulting, Financial Office.
  • Θα ελαχιστοποιήσουμε τα έξοδα με συνεργασίες Πανεπιστημίων, College, ΙΕΚ για την εξεύρεση προσωπικού. Όπως επίσης συνεργασίες με αξιόπιστες εταιρίες όπου θέλουν να διαφημίσουν τα νέα προϊόντα τους.

Return back to Συμβουλευτική ξενοδοχείων

Return back to Home