Στρατηγική Πωλήσεων Ξενοδοχείου

Προσφέρουμε την αντιπροσώπευση και την προώθηση ανεξάρτητων ξενοδοχείων στην παγκόσμια αγορά. Μέσω ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων, μπορούμε να εκπροσωπήσουμε το ξενοδοχείο σας  κάθε χρόνο σε αγορές οι οποίες θα έχουν θετικό πρόσημο και αύξηση των κρατήσεων για την επόμενη σεζόν. Εμείς θα διεξάγουμε προσωπικές επισκέψεις και πωλήσεις σε ταξιδιωτικά γραφεία Τ.Ο, ΟΤΑ, SOCIAL, σε διάφορα κράτη που με την συνέπεια της εσωτερικής διαχείρισης του ξενοδοχείου, η οποία θα είναι υπό τη διοίκηση μας εφόσον το επιθυμείτε, θα χτίσουμε σχέσεις δυνατές έτσι ώστε με το πέρας του συμβολαίου μας  να σας έχουμε παραδώσει την απαιτούμενη  παρακαταθήκη με συνεργασίες οι οποίες θα είναι πάντα στη διάθεσή σας. Έχοντας πλέον αποκτήσει το απαιτούμενο επαγγελματικό προφίλ  οι νέες σας  συνεργασίες θα ναι μακροχρόνιες και κερδοφόρες για το μέλλον.

Return back to Συμβουλευτική ξενοδοχείων

Return back to Home