Επέκταση και δημιουργία της παραλίας του ξενοδοχείου σας

Έχουμε πλέον στην διάθεση μας επιστήμονες, τεχνικούς  συνεργάτες  και το νομικό πλαίσιο για  την αύξηση του εμβαδού της παραλίας σας. Έχουμε στην Hotel Success συνεργάτες  οι οποίοι θα εκπονήσουν για εσάς την περιβαλλοντολογική και την ακτομηχανική μελέτη σύμφωνα πάντα με τον ελληνικό και κατά επέκταση ευρωπαϊκό νόμο, ως προς την αδειοδότηση των τεχνικών έργων. Υπό την εποπτεία μας σε όλα τα επίπεδα, μαζί με τους συνεργάτες  μας,  θα ανακατασκευάσουμε την παραλία σας  με στόχο την αύξηση του αιγιαλού με προσάμμωση. Με την δυνατότητα την προστασίας της ακτής από διάβρωση με κατασκευές που ορίζει ο νόμος για κάθε περιοχή στην ελληνική επικράτεια. Ήδη ξεκινήσαμε την επίπονη διαδικασία για 2 ξενοδοχεία προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όλοι γνωρίζουμε ότι η παράλια με άμμο και μια καθαρή θάλασσα μπροστά από μια ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι ένας ζωτικός παράγοντας. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε στους καταλόγους των μεγάλων tour operators, beach hotels που είναι και η πρώτη κατηγορία ως προς τους υποψηφίους πελάτες στον μαζικό τουρισμό. Αυξάνουμε την εμπορική αξία του ακινήτου. Πλέον η επένδυση ξενοδοχείο θα είναι στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη σημείο αναφοράς.

Return back to Κατασκευή

Return back to Home