Πως οι ΟΤΑ “κλείνουν” τους πελάτες που ψάχνουν για το Ξενοδοχείο σας

Έχετε ξενοδοχείο; Μην αφήνετε τους OTA να “κλείνουν” τους πελάτες που με κόπο αποκτήσατε! (και έτσι κι αλλιώς “ψάχνουν” το...

Αξιολόγηση τουριστικής επένδυσης

Αξιολογούμε την επιχείρησή σας. Πολλές φορές οι άνθρωποι με επιχειρηματικές ιδέες υπερτιμούν τη δυνητική επιχείρησή τους. Οι επενδυτές δεν το...

Ανάλυση Τουριστικής Αγορά

Σημαντικό επίσης είναι να είμαστε κοντά στους μεγάλους ανταγωνιστές μας. Έτσι, θα επωφεληθούμε από τις προσπάθειες που κάνουν για να...

Ανταγωνισμός Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το 2021

Ο ορισμός τιμών με βάση τον ανταγωνισμό βασίζεται στην παραδοχή ότι οι τιμές των ανταγωνιστών σας είναι σωστές, με αποτέλεσμα...

Μελέτη επιχειρηματικού σχεδίου τουριστικής επένδυσης

θα συντάξουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) διαχείρισης της ξενοδοχειακής σας μονάδας  προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση της επένδυσης...

PRE-OPENING διαδικασίες για Ξενοδοχεία

  Άμεσα θα ξεκινήσουμε τις εξής διαδικασίες : Brand Ιdea Project Plan Budgeting Προτάσεις Αρχιτεκτονικής με τον υπάρχων εξοπλισμό σας...

Κόστος προσωπικού Ξενοδοχείου & Εξωτερικών Συνεργατών

Κόστος προσωπικού Ξενοδοχείου & Εξωτερικών Συνεργατών

Θα συντάξουμε αναλυτικά την μισθοδοσία του ανθρώπινου δυναμικού, επίσης και των εξωτερικών συνεργατών, όπως Companies, Kitchen Team Consulting, Financial Office....

Διαχείριση Ξενοδοχείου

Οι υπηρεσίες Operations της Hotel success εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας, μέσα από την εποπτεία κάθε ξενοδοχειακού τμήματος...

Ανάπτυξη Ιδέας (concept development) τουριστικής – ξενοδοχειακής επένδυσης

Tο ξενοδοχείο σας θα ξεχωρίσει μέσα από ένα brand story που θα το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα στην περιοχή σας....

Αδειοδότηση Ξενοδοxείου

Είναι γνωστό πλέον, ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος  έχει αναγνωριστεί επαγγελματικώς από όλους τους φορείς που σχετίζονται με την  τουριστική αγορά...