Αδειοδότηση Ξενοδοxείου

Είναι γνωστό πλέον, ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος  έχει αναγνωριστεί επαγγελματικώς από όλους τους φορείς που σχετίζονται με την  τουριστική αγορά...

Ανακαίνιση Ξενοδοχείου

Σημαντικό είναι το κομμάτι της ανακαίνισης της ξενοδοχειακής μονάδας η τμήματος αυτής κάθε έτος. Η Hotel Success έχει την τεχνογνωσία...

Επέκταση και δημιουργία της παραλίας του ξενοδοχείου σας

Έχουμε πλέον στην διάθεση μας επιστήμονες, τεχνικούς  συνεργάτες  και το νομικό πλαίσιο για  την αύξηση του εμβαδού της παραλίας σας....

Έκδοση περιβαλλοντολογικών όρων για την κατασκευή / ανανέωση άδειας ξενοδοχείου

Πλέον ένα δεύτερο κομμάτι πολύ σοβαρό είναι η μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων για κάθε τουριστικό κατάλυμα. Εφόσον δεν υπάρχει η ανάλογη...