Αδειοδότηση Ξενοδοxείου

Είναι γνωστό πλέον, ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος  έχει αναγνωριστεί επαγγελματικώς από όλους τους φορείς που σχετίζονται με την  τουριστική αγορά ιδιωτικού η δημόσιου φορέα. Για μια υγιή επιτυχημένη ξενοδοχειακή επένδυση κρίνεται απαραίτητο η διοίκησή του ξενοδοχείου να γνωρίζει, να εφαρμόζει, αλλά και να στηρίζεται στα κάτωθι:

 • Έμφαση στις υπηρεσίες παράλληλα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στις υψηλότερες κατηγορίες ξενοδοχείων, δίνει η υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων». Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το προηγούμενο σύστημα κατάταξης, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης.

Αποφάσεις:

 • Αριθμ. 216
  Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.
  Η υπουργός τουρισμού έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4276/2014 του Π.Δ. 43/2002 «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (Α ́ 43).
  2. Την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου συστήματος κατάταξης των ξενοδοχείων.
 • Επομένως, με βάση την πολιτική που χαράζει πλέον η ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα πρέπει όλοι να μπούνε στο κομμάτι της εξυγίανσης κάποιων τμημάτων ή δωματίων ή ακόμα όλου του τουριστικού καταλύματος. Πλέον το νομικό πλαίσιο γίνεται πολύ αυστηρό, αφού όποιος δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχει καταθέσει, απειλείται με σφράγιση του ξενοδοχειακού καταλύματος σε επικείμενο έλεγχο που μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Εμείς, από το τμήμα της Ηotel Succes solution, σας προσφέρουμε μία καθαρά ωφέλιμη και κοστολογημένη λύση, προσανατολισμένη στις ανάγκες του εκάστοτε ξενοδοχείου, θέτοντας ως σκοπό και όραμα να πραγματοποιήσετε τους στόχους που έχουμε θέσει μαζί, αλλά και να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι είναι καλύτερο για εσάς μέσα από μία σειρά διαδικασιών  αυθεντικής αποτύπωσης του ξενοδοχείου την υφιστάμενη στιγμή. Έπειτα, μπορούμε να μπούμε στην διαδικασία εξυγίανσης ή ανόδου, αφού φυσικά γίνει η αξιολόγηση και αφού ληφθούν και στα υπόψιν τα οικονομικά σας στοιχεία. Οι συνεργάτες μας, θα σας πιστοποιήσουν στην κατηγορία την οποία θα έχουμε επιλέξει και θα είναι μέσα στο αρχικό στρατηγικό πλάνο για να μπορούμε να είμαστε κερδοφόροι και  πρωταγωνιστές στην καινούρια τουριστική αγορά που εξελίσσεται ραγδαία.

Υπουργική Απόφαση 216/2015 – ΦΕΚ 10/Β/9-1-2015

Return back to Uncategorized, Κατασκευή

Return back to Home