Επέκταση και δημιουργία παραλίας στο ξενοδοχείο σας

Έχουμε πλέον στην διάθεση μας επιστήμονες, τεχνικούς  συνεργάτες  και το νομικό πλαίσιο για  την αύξηση του εμβαδού της παραλίας σας. Στην Hotel Success έχουμε συνεργάτες  οι οποίοι θα εκπονήσουν για εσάς την περιβαλλοντολογική και την ακτομηχανική μελέτη, σύμφωνα πάντα με τον ελληνικό και κατά επέκταση ευρωπαϊκό νόμο, ως προς την αδειοδότηση των τεχνικών έργων. Υπό την εποπτεία μας σε όλα τα επίπεδα, μαζί με τους συνεργάτες  μας,  θα ανακατασκευάσουμε την παραλία σας  με στόχο την αύξηση του αιγιαλού με προσάμμωση.

Η ακτή θα προστατευτεί πλήρως από διάβρωση,  με κατασκευές που επιτρέπει και ορίζει ο νόμος για κάθε περιοχή στην ελληνική επικράτεια. Ήδη ξεκινήσαμε την επίπονη διαδικασία για 2 ξενοδοχεία προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όλοι γνωρίζουμε ότι η παράλια με άμμο και μια καθαρή θάλασσα μπροστά από μια ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι ένας ζωτικός παράγοντας.

Με αυτόν τον τρόπο, μπαίνουμε στους καταλόγους των μεγάλων tour operators, και των beach hotels, που είναι και η πρώτες κατηγορίες που αναζητούν οι υποψήφιοι πελάτες στον μαζικό τουρισμό.

Αυξάνουμε την εμπορική αξία του ακινήτου.

Πλέον η επένδυσή σας θα τοποθετηθεί ως σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Return back to Uncategorized, Κατασκευή

Return back to Home