Υπηρεσίες Πωλήσεων για ξενοδοχεία

Η ψηφιακή τεχνολογία σας βοηθά να βελτιστοποιήσετε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες, να μειώσετε τα κόστη σας, να αυξήσετε τα έσοδα σας και να αξιοποιήσετε το προσωπικό δυναμικό σας. Θα λάβουμε υπόψιν όλα τα κριτήρια (οικονομική κατάσταση επιχείρησης, δυναμικό προσωπικό, μέγεθος μονάδας,  βαθμό ψηφιοποίησης και μετέπειτα θα προβούμε στις παρακάτω ενέργειες.

  • Διαχείριση Συστημάτων Online
  • Διαχείριση Κρατήσεων (IDS)
  • Διαχείριση Πωλήσεων
  • Εκπαίδευση Στελεχών Κρατήσεων
  • Υπογραφή Συμβολαίων με T.O & Ταξιδιωτικούς Πράκτορες
  • Υπογραφή Συμβολαίων με ΟΤΑ
  • Ανάλυση Ανταγωνισμού
  • Διαχείριση Revenue & Yield
  • Reporting & Πρόβλεψη
  • Διαχείριση Πωλήσεων Social Media

Return back to Uncategorized, Πωλήσεις

Return back to Home